Diensten: BRL6000-25

Veilig werken doen we samen! Hiervoor kent de installatiebranche de BRL6000-25 certificering. In het kort komt het erop neer dat vanaf 1 april 2023 alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasvoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren.

Als installatiebedrijf moet u het certificaat dus in uw bezit hebben. Om dit certificaat te bemachtigen, dient u niet alleen beschikken over een handboek, maar ook te voldoen aan de geldende richtlijnen. Met de ervaring die we hebben opgedaan in de bouw-, sloop- en asbestbranche hebben we besloten de installatiebranche hierin volledig te ondersteunen.

Word ook een BRL6000-25 gecertificeerd bedrijf en neem contact met ons op.

Waarom is BRL6000-25 belangrijk?

Het antwoord hierop is simpel. Omdat het is opgenomen in het bouwbesluit dat op 1 oktober 2020 in werking is getreden. Leest u vooral het volledige antwoord van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in hun rapport uit 2015. In dit rapport is dieper ingegaan op de incidenten, waarbij koolmonoxidevergiftiging een rol speelde. Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet iedere ‘installateur’ ook echt kennis heeft. Om in de toekomst veilige woon- en werksituaties te garanderen, zijn aanbevelingen gedaan die hebben geleid tot de BRL6000-25.

Wat valt onder de BRL6000-25?

InstallQ beheert het certificatieschema dat is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:

  • Het installeren en inbedrijfstellen van gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas voor ruimteverwarming en warm tapwater.
  • Reparaties en/of onderhoud én het weer inbedrijfstellen van bestaande gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen voor ruimteverwarming en warm tapwater.

Deze eisen zijn opgenomen in paragraaf 1.8 van het Bouwbesluit.

Mag u dan helemaal niets meer doen zonder? Jawel, deze BRL is niet van toepassing op:

  • Gaskooktoestellen
  • Gasfornuizen
  • Gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, recreatievoertuigen en caravans
  • Grote stookinstallaties
  • Gasleidingen

Na de certificering wordt uw bedrijf opgenomen in het register van InstallQ. Vanaf dat moment mag u het logo van InstallQ gaan voeren.

Inventarisatie en handboek schrijven

We inventariseren eerst wat uw bedrijf nodig heeft. We gaan met u in gesprek om helder te krijgen hoe uw organisatie in elkaar steekt. Aan de hand van deze informatie gaan we een handboek schrijven. U betaalt hier slechts eenmalig een bedrag voor.

Daarnaast selecteren we samen met u de certificerende instelling. Natuurlijk kijken we met u naar de kosten, maar nog belangrijker: we kijken naar uw bedrijf en welke certificerende instelling hier het beste bij aansluit. Dit noemen we de zogenaamde klik.

We leveren alle formulieren aan, die u nodig heeft. Hierbij houden we rekening met wat u als bedrijf al heeft.

We garanderen snelheid, zodat uw bedrijf zo snel mogelijk voldoet aan de eisen. Voor de opleidingen hebben we ook onze adressen. Zowel uw bedrijf als de medewerkers worden helemaal klaargestoomd.

Meer weten? Stuur ons een e-mail of bel naar 085-3031287.