Diensten: BRL6000-25

Veilig werken doen we samen! De installatiebranche kent de BRL6000-25. In het kort komt het erop neer dat vanaf 1 april 2023 enkel gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasvoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren.

Als installatiebedrijf dien je te beschikken over het certificaat. Om dit certificaat te bemachtigen moet u beschikken over een handboek en voldoen aan de geldende richtlijnen. Met de ervaring die we hebben opgedaan in de bouw, sloop en asbestbranche hebben we besloten om de installatiebranche volledig te ondersteunen.

Wil jij als bedrijf gecertificeerd worden? Neem contact met ons op! Dat kan door hier het contactformulier in te vullen of door telefonisch contact op te nemen via het nummer: 085-3031287.

Waarom BRL6000-25

Het simpele antwoord is: Omdat het is opgenomen in het bouwbesluit dat op 1 oktober 2020 in werking is getreden. Het volledig antwoord is te vinden in het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015. In dit rapport is dieper ingegaan op de incidenten waarbij koolmonoxidevergiftiging een rol speelden. Uit het onderzoek is gebleken dat niet iedere ‘installateur’ daadwerkelijk kennis heeft. Om naar de toekomst toe een veilige woon- en werksituatie te garanderen zijn er aanbevelingen gedaan. Deze hebben geleid tot de BRL6000-25.

Wat valt onder de BRL6000-25

InstallQ beheert het certificatieschema dat goedgekeurd is door het ministerie van Binnelandse Zaken. De volgende werkzaamheden zijn hierin opgenomen:

Het installeren en in bedrijfstellen van gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater.
Reparaties en/of onderhoud aan en het vervolgens weer in bedrijfstellen van bestaande gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater.
Deze eisen zijn opgenomen in paragraaf 1.8 van het Bouwbesluit.

Mag je dan helemaal niets meer doen zonder? Jawel. Deze BRL is niet van toepassing op:

Gaskooktoestellen;
Gasfornuizen;
Gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, recreatievoertuigen en caravans;
Grote stookinstallaties;
Gasleidingen;
Warmte afgiftesystemen.
Nadat u gecertificeerd bent, wordt uw bedrijf opgenomen in het register van InstallQ. Daarnaast mag u het logo van InstallQ gaan voeren.

Wat doen wij?

Allereerst gaan we inventariseren wat er voor uw bedrijf nodig is. We gaan met u in gesprek en op basis daarvan vinden we uit hoe uw organisatie in elkaar steekt. Deze informatie hebben we nodig om een handboek te schrijven.

Het handboek schrijven wij. U betaalt hier eenmalig een bedrag voor. Daarnaast selecteren we samen met u de certificerende instelling. Vanzelfsprekend kijken we met u naar de kosten, maar belangrijker, we kijken naar uw bedrijf en welke certificerende instelling hier het beste bij aansluit. De zogenaamde klik.

Daarnaast leveren we alle formulieren aan die u nodig heeft. Waarbij we niet uit het oog verliezen wat u als bedrijf al heeft.

Daarnaast garanderen we snelheid. Zodat uw bedrijf zo snel mogelijk voldoet aan de eisen. Voor de opleidingen hebben wij ook onze adressen. Dus bedrijf en medewerkers worden klaargestoomd.

Meer weten? Mail naar cleem@nqcbv.nl of bel ons 085-3031287.